1. Không thực hiện hành vi trêu chọc phá shop bằng các hình thức như boom hàng.

2. Không văng tục chửi thề ở các bình luận củng như đánh giá.

Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc điều khoản của chúng tôi, nếu cảm thấy các điều khoản trên là hợp lý hảy đăng ký đễ sủ dụng dịch vụ bên phía công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm hài lòng bạn.